WITAMY NA STRONIE KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA!

„Modlitwa przedszkolaka”

Dzieckiem Bożym jestem ja, Patrzy na mnie Bóg każdego dnia. Wszystko widzi: uśmiech, łzy i moje złe zamiary, Ale ja wiem, że mnie kocha bez miary.

****************************************************** 

W naszym przedszkolu każdy dzień ma swoją intencję, którą w czasie modlitwy polecamy Panu Bogu:

Poniedziałek: za chorych, cierpiących i samotnych;

Wtorek: o pokój na świecie;

Środa: za dzieci i rodziny;

Czwartek: za kapłanów i o beatyfikację naszego Patrona, Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

Piątek: za zmarłych

*****************************************************

 NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W PRZEDSZKOLU:

 Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków wraz z całymi rodzinami na Nabożeństwo Różańcowe, które poprowadzi nasze przedszkole we wtorek  24 października o godz. 17.30 w naszym parafialnym Kościele.

*****************************************************

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci z naszego przedszkola do udziału w IV edycji konkursu plastycznego pt.  „Podziwiam piękno jesiennych kolorów”. Pracę należy składać u wychowawców grup do 25.10. br . Forma pracy i technika wykonania dowolna

******************************************************

WYPRAWKA DO PRZEDSZKOLA  2017-2018

******************************************************

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

******************************************************

Ostatnie wydarzenia w przedszkolu:

 29 czerwca Msza Święta na zakończenie przedszkola

******************************************************

30 maja Wycieczka grupy II i III do Parku Rozrywki ” Zatorland”

******************************************************

25 maja Dzień Mamy i Taty w przedszkolu

******************************************************

8 maja wizyta Księdza Biskupa Grzegorza Rysia w przedszkolu

******************************************************

9 marca wycieczka grupy II do sklepu zoologicznego

******************************************************

1 marca Nabożeństwo Środy Popielcowej

******************************************************

25  stycznia Dzień Babci i Dziadka

******************************************************

16 stycznia wizyta duszpasterska Księdza Proboszcza Włodzimierza Łukowicza

******************************************************

15 grudnia Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek

******************************************************

1 grudnia Gminny Konkurs o Skawinie 

******************************************************

25 października przedszkolaki z grupy II w Multicentrum

******************************************************

        21 października wizyta Pani bibliotekarki w grupie II

******************************************************

15 października Przedszkolaki z modlitwą na Jasnej Górze

******************************************************

7 i 17 października warsztaty z panią z Biblioteki Lidią Ippoldt pt. „Podróż do krainy dobra i zła”

******************************************************

30 września niezwykły Gość w grupie III

******************************************************

30 września Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy pt. „Mali Ratownicy”

******************************************************

 We wrześniu grupy II, III i IV wzięły udział w zajęciach edukacyjnych na Miasteczku  Komunikacyjnym

******************************************************

20 września Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku przedszkolnego 2016/2017

******************************************************

        19 września- Jesienne zabawy z Królem Kazimierzem

******************************************************

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Katolickiego Przedszkola w Skawinie

 Opis procedury:

 1.  Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:15; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
 2. Rodzice odbierają dzieci i opuszczają przedszkole do godz.16:30.W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z placówki w godzinach jej pracy, rodzice zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane. Upoważnienie składa się z początkiem każdego roku szkolnego u nauczycieli.
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 5. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).
 6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów  nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę  do 17:30, powiadamiając jednocześnie dyrektora oraz usiłuje skontaktować się z osobami upoważnionymi na piśmie przez rodziców do odebrania dziecka.
 9. Po upływie tego czasu  wobec braku kontaktu z rodzicami lub osobami upoważnionymi nauczycielka, powiadamia najbliższy komisariat policji w Skawinie o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.
 10. Z przebiegu zaistniałej sytuacji, nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany dyrektorowi, Radzie pedagogicznej.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe o ograniczeniu praw rodzicielskich.


Archiwum Przedszkolne