Opłaty

Za pobyt dziecka w przedszkolu naliczane są opłaty w wysokości :
- 1 zł za każdą godzinę poza czasem realizacji podstawy programowej (7.30-12.30)

 12 zł  – stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu w przedszkolu.

Archiwum Przedszkolne