Zestaw programów

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW PRZYJĘTYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/21 

W  roku szkolnym 2020/2021 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadzona rozporządzeniem MEN  z dnia 26 lipca 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

We wszystkich grupach przedszkolnych zajęcia realizowane są w oparciu o program:

 PLANETA DZIECI- PRAWDA, DOBRO,  PIĘKNO W ŚWIECIE WARTOŚCI 

Wydawnictwo: WSiP -Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Planeta dzieci to zrównoważony rozwój dziecka i realizacja podstawy programowej:

wychowanie w duchu wartości,

nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu,

atrakcyjne zabawy z kodowaniem,

  • przestrzeń nowych możliwości dzięki materiałom multimedialnym i aplikacji Multiplaneta.

W roku przedszkolnym 2020/2021 we wszystkich grupach realizowany jest program nauczania religii „Kochamy dobrego Boga” autorstwa Ks. Władysława Kubika

W roku przedszkolnym 2020/2021  w grupie  IV realizowany jest międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.Celem programu jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje społeczne dzieci.

 

Archiwum Przedszkolne