Zestaw programów

Decyzją dyrektora na rok przedszkolny 2019/2020 dopuszczono do użytku w przedszkolu następujące programy wychowania przedszkonego:

6 latki:    „Szkoła za pasem” , którego autorkami są Marta Jelonek i Katarzyna Wójcik- Bożętka

5 latki: „Nowa Trampolina Pięciolatka” autorstwa Joanny Buka, Anny Szarek

4 latki: „Nowa Trampolina Czterolatka” , autorstwa Barbary Rokickiej, Renaty Stawczyk – Mizińskiej

3 latki:  „Trampolina Trzylatka „, autorstwa Beaty Wrzesień

Powyższe programy są   zgodne  z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.).
W roku przedszkolnym 2019/2020 we wszystkich grupach realizowany jest program nauczania religii „Kochamy dobrego Boga” autorstwa Ks. Władysława Kubika

Nauka języka angielskiego opiera się o  Program Nauczania Języka Angielskiego dla Przedszkoli i Klas Zerowych autorstwa M. Boguckiej Doroty Łoś.

Rytmika  w naszym przedszkolu prowadzona jest w oparciu o autorski program „Rytmika w przedszkolu”  Adrianny Raduszewskiej

W roku przedszkolnym 2019/2020 w grupie III i IV realizowany jest międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.Celem programu jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje społeczne dzieci.

 

Archiwum Przedszkolne