Katolickie Przedszkole im. ks. Prym. S. Wyszyńskiego w Skawinie jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą. Organem założycielskim i zarazem prowadzącym jest Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Skawinie reprezentowana przez ks. Proboszcza Włodzimierza Łukowicza. Pomysł założenia przedszkola przy parafii powstał w styczniu 2001 roku, a 15 października 2001 roku przedszkole rozpoczęło swoją działalność.

7 stycznia 2002 roku ks. bp Kazimierz Nycz poświęcił Katolickie Przedszkole im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Podczas uroczystości poświęcenia ks. bp K. Nycz powiedział m.in.: „Życzę Wam, aby życie religijne przez katechezę wychodziło z wnętrza tego przedszkola. Aby było ono bardzo dobre i służyło wszystkim potrzebującym. Starajcie się wychowywać dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.”

Główną ideą działalności przedszkola jest troskliwa opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dbanie o dobre, katolickie wychowanie dzieci w oparciu o filozofię chrześcijańskich nauk Prym. S. Wyszyńskiego w ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanków oraz parafią.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30. Opieką wychowawczą obejmuje dzieci od 3 do 6 lat tworzące 4 grupy przedszkolne: