Patronem Katolickiego Przedszkola jest Prymas Stefan Wyszyński.

Stefan Wyszyński – arcybiskup metropolita warszawsko-gnieźnieński, kardynał, prymas Polski zwany Prymasem Tysiąclecia, Sługa Boży Kościoła katolickiego urodził się 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem, jako drugie dziecko Stanisława (organisty miejscowego kościoła) i Julianny (z d. Karp) Wyszyńskich. Rodzice od najmłodszych lat wpajali mu poszanowanie dla pracy ludzkiej, chleba, ziarna i zboża, które w języku polskim oznacza, że jest z Boga, co Prymas przypominał po latach w wielu swoich kazaniach. Kult maryjny oraz zaufanie i poszanowanie dla ojca i czułość dla matki były pierwszymi i najsilniejszymi odczuciami jakie Stefan Wyszyński wyniósł z domu rodzinnego.
Od 1910 roku Stefan uczęszczał do trzeciej klasy szkoły podstawowej z rosyjskim językiem nauczania, mieszczącej się w Andrzejowie. 31 października 1910 r. stracił matkę, która umarła mając zaledwie 33 lata. Tuż przed śmiercią matka poleciła mu „ubrać się”, co w rodzinie mającej bliski kontakt z czynnościami liturgicznymi zrozumiane zostało jako „przywdzianie szat kapłańskich”.
Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 roku. Po roku pracy diecezjalnej biskup włocławski skierował go na dalsze studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Po studiach udał się w podróż naukową po krajach Europy Zachodniej. Był w Austrii, Włoszech, Francji, Belgii, Holandii i Niemczech.
W 1946 roku przez Ojca Świętego Piusa XII mianowany został biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. W swoim herbie biskupim umieścił słowa „Soli Deo” tzn. „Jedynemu Bogu”- służba Bogu samemu przez Maryję była widoczna w jego całym życiu. Sakrę biskupią przyjął 12 maja na Jasnej Górze z rąk Prymasa Augusta Hlonda, po którym dwa lata później przejął obowiązki Prymasa Polski. Zostaje też wtedy arcybiskupem Gniezna i Warszawy.
12 stycznia 1953 roku Prymas Wyszyński został kardynałem. 26 września 1953 roku w związku z ostrą polityką ówczesnych władz państwowych wobec Kościoła katolickiego Prymas zostaje bezprawnie aresztowany i wywieziony z Warszawy. Był więziony w latach 1953-1956 w czterech różnych miejscach: Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim oraz Komańczy.
16 maja 1956 roku w Komańczy powstał tekst odnowionych Ślubów Narodu złożonych 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze jako Jasnogórskie Śluby Narodu w obecności milionowej rzeszy pielgrzymów. Na tronie przygotowanym dla Prymasa w związku z jego nieobecnością złożono biało-czerwone róże.
W latach 1957 – 1965 kardynał Stefan Wyszyński prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. W 1957 roku rozpoczęło się Nawiedzanie Polski przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nowenna zakończyła się 3 maja 1966 roku uroczystym Aktem Oddania Narodu Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i świecie. W uroczystości wziął udział cały Episkopat Polski, także Karol Wojtyła.

16 października 1978 roku na Stolicę Piotrową został wybrany Polak – kardynał Karol Wojtyła. W czerwcu 1979 roku Prymas Tysiąclecia przyjął, po raz pierwszy w Polsce widzialną Głowę Kościoła – Ojca Świętego – Jana Pawła II.
28 maja 1981 roku, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński odszedł do Boga. Miał 80 lat. 57 przeżył w kapłaństwie, 35 lat był biskupem, 32 lata arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz Prymasem Polski, 28 lat członkiem Kolegium Kardynalskiego. W 1989 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, który 6 lutego 2001 roku, po dwunastu latach został zamknięty.
25 października 2000 r. w uznaniu jego zasług przyjęto w Sejmie RP uchwałę następującej treści: „W setną rocznicę urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić tego wielkiego Polaka, kapłana i męża stanu, którego życie i działalność wpisały się trwale do historii naszej Ojczyzny. Jego nauka, myśl społeczna i wzór patriotyczny pozostają aktualne i mają szczególne znaczenie dla odrodzenia Trzeciej Rzeczypospolitej. Oddając hołd i szacunek wybitnemu Polakowi, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2001 Rokiem Kardynała Wyszyńskiego.”

 

SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI /ks. kard. Stefan Wyszyński / 24 maja 1972 r.

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współpracuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźniemu. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Sztandar przedszkola

10 kwietnia 2010 roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Katolickiego Przedszkola w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Skawinie. Wydarzenie miało miejsce w dniu narodowej tragedii – katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem. Pogrążeni w smutku, z powagą polecaliśmy w modlitwie 96 ofiar- członków polskiej delegacji z Prezydentem- Lechem Kaczyńskim i żoną- Marią. Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonał Ks. Prałat Jan Kabziński. Na awersie sztandaru widnieje Pan Jezus Miłosierny, a na rewersie postać patrona Katolickiego Przedszkola – Błogosławionego Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.