RAMOWY ROZKŁAD DNIA W KATOLICKIM PRZEDSZKOLU W SKAWINIE

6:30 -7.30 Schodzenie się wszystkich grup w sali gr.I

7:30 – 8.00 Zabawy dowolne, integracyjne, kontakty indywidualne z dziećmi w grupach łączonychgr.I i II, gr. III i IV.

8.00 – 8.30 Zabawa ruchowa w gr. I  a w gr. III i IV ćwiczenia ruchowe poranne. Zabawy wspomagające rozwój dziecka, zabawy kołowe ze śpiewem. Modlitwa poranna.

8:30 – 8:50  Śniadanie

8:50 – 9:00 Czynności higieniczne  po śniadaniu. Profilaktyka przeciwpróchnicza. Wdrażanie do samoobsługi.

8.00-10.30 Zajęcia z j. angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej w wybrane dni tygodnia wg odrębnego harmonogramu.

9:00 – 9:30 gr.  Kierowane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wspierające różnorodne sfery rozwojowe dziecka wynikające z podstawy programowej realizacja programów własnych.  Zabawa ruchowa.

10:15 – 10:20 Drugie śniadanie

10:20 – 10:50 Zabawy dowolne w sali w kącikach zainteresowań zabawy tematyczne, teatralne. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej indywidualnie lub w małych grupach.

11:00 – 11:45  Pobyt na powietrzu. Zabawy ruchowe na ogrodzie. Spacery.

11:45 – 11:55 Czynności higieniczne, dezynfekcja rąk. Modlitwa  przed obiadem.

12:00 – 12:30 Obiad

12:30 – 13:30 Odpoczynek w gr. I na leżakach. Relaksacja, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.

12:30- 13:00 Odpoczynek  w gr. II, III i IV na poduszkach, głośne czytanie bajek.

13:00 – 13:55 Zabawy dowolne, dydaktyczne, indywidualne lub grupowe wspieranie rozwoju dziecka. Zabawa ruchowa.

13:55 – 14:00 Modlitwa przed podwieczorkiem.

14:00 – 14:15 Zabawa ruchowa. Podwieczorek

14:15 – 16:30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Indywidualne kontakty z rodzicami. Rozchodzenie się do domów.

 

Do powyższego ramowego rozkładu, nauczyciele opracowują szczegółowe rozkłady dnia pobytu dziecka w danym oddziale.

Podstawa programowa realizowana jest w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.