Drodzy Rodzice!

Czas wakacji powoli dobiega końca w związku z tym, przekazujemy  kilka informacji wstępnych.

 • Rok szkolny 2023/2024 w naszym przedszkolu rozpoczyna się 1 września 2023r.  Dzień ten wypada w piątek, zatem  zaleca się, by dzieci nowoprzyjęte rozpoczęły uczęszczanie do przedszkola od poniedziałku 4 września.
 • Przedszkole jest czynne od godziny 6:30 do 16:30.
 • Do przedszkola dzieci przychodzą w godzinach wskazanych w deklaracji kontynuacji lub wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Najpóźniej przyprowadzamy dzieci do godziny 8:20!
 • Godziny posiłków w przedszkolu:

8:30 – Śniadanie

10:15 – II Śniadanie

12:00 – Obiad

14:00 – podwieczorek

 • Prosimy, aby w pierwszym dniu przynieść dla dzieci:

– podpisane pantofle oraz ewentualnie zmienne ubranie (koszulka, spodenki, getry, bielizna) zapakowane w podpisany worek lub torbę,

– 3 latki dodatkowo mogą przynieść małą poduszkę typu „jaś” i mały kocyk w foliowym pokrowcu lub torbie, torbę również prosimy podpisać. Ręczniki typu „frote” zapewnia przedszkole, prane są również w przedszkolu,

– w pierwszym tygodniu września, prosimy przynieść wyprawkę higieniczną ( wykaz wyprawki do pobrania na naszej stronie internetowej), wyprawka „plastyczno-papiernicza” uzgodniona zostanie z nauczycielami na zebraniach z rodzicami.

 • Bezpłatne godziny pobytu dziecka w przedszkolu od 6:30 do 11:30, Od godz. 11:30 każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł.
 • Dzienny koszt wyżywienia wynosi 15 zł.
 • Początkiem każdego miesiąca, na adresy email rodziców będzie wysyłana informacja o wysokości opłat za przedszkole wraz z numerami kont za pobyt i za wyżywienie dziecka.  Płatności należy dokonywać w wygodny dla siebie sposób do każdego 15 dnia miesiąca.  Obowiązuje zasada płatności z „góry” tzn. we wrześniu naliczona zostanie odpłatność za cały wrzesień, wszelkie nieobecności dzieci we wrześniu, będą odliczone przez pomniejszenie kwoty do zapłaty za kolejny miesiąc tj. październik. Tak analogicznie w kolejnych miesiącach.
 • Jeśli dziecko będzie odbierane z przedszkola przez inną osobę dorosłą niż rodzic, prosimy o pobranie ze strony internetowej przedszkola, druku upoważnienia odbioru dziecka i złożenie go u wychowawcy grupy z początkiem roku szkolnego. Druk obowiązuje na cały czas pobytu dziecka w naszym przedszkolu.
 • 29 sierpnia o godz. 14:30 w przedszkolu, odbędzie się spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci nowoprzyjętych.
 • Do połowy września, odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami dzieci już uczęszczającymi do przedszkola, wychowawcy grup poinformują o zebraniach.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji rodziców.

Poniżej możliwość wydrukowania upoważnienia do odbioru dziecka i wyprawka higieniczna

upowaznienie-do-odbioru-dziecka-1

WYPRAWKA HIGIENICZNA 2023

Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego, odbędzie się 6 września 2023r o godz. 15:30                 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, na które już dziś Ks. Proboszcz Bogdan Kordula wraz      z całym przedszkolem, serdecznie zaprasza.

Do zobaczenia wkrótce.

Z poważaniem Teresa Lelek- dyrektor przedszkola