Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński

Katolickie Przedszkole im. ks. Prym. S. Wyszyńskiego w Skawinie jest publicznym przedszkolem, którego organem założycielskim i zarazem prowadzącym jest Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Skawinie reprezentowana przez ks. Proboszcza Bogdana Kordulę. Pomysłodawcą założenia przyparafialnego przedszkola jest Ks. Włodzimierz Łukowicz obecnie emerytowany proboszcz parafii. 15 października 2001 roku Katolickie Przedszkole rozpoczęło swą działalność.

7 stycznia 2002 roku ks. bp Kazimierz Nycz poświęcił Katolickie Przedszkole im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Podczas uroczystości poświęcenia ks. bp K. Nycz powiedział m.in.: „Życzę Wam, aby życie religijne przez katechezę wychodziło z wnętrza tego przedszkola. Aby było ono bardzo dobre i służyło wszystkim potrzebującym. Starajcie się wychowywać dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.”

Główną ideą działalności przedszkola jest troskliwa opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dbanie o dobre, katolickie wychowanie dzieci w oparciu o filozofię chrześcijańskich nauk Prym. S. Wyszyńskiego w ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanków oraz parafią.