Statut Katolickiego Przedszkola jest dostępny dla każdego Rodzica w siedzibie placówki.
Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.